Dětské kurzy jsou určeny široké veřejnosti. Jedná se o cvičení podle lektora na dynamickou hudbu, přičemž dochází ke zlepšení kardiovaskulárního systému, zvýšení kondice, síly a flexibility. Aerobik vede ke zlepšení pohybové koordinace, působí preventivně proti nemocem a pomáhá kontrolovat dětskou obezitu. Cvičení v kolektivu navíc upevňuje přátelské vztahy a umožňuje navázání nových. Nejedná se o cvičení na soutěžní úrovni, ale pouze o smysluplné trávení volného času sportem. Aerobik je všestranně rozvíjející cvičení, které dá Vašemu dítěti základy pro mnohé jiné sporty.

Součástí lekcí komerčního aerobiku na Petřinách a v Berouně je také Zumba pro děti. Zumba vede děti k základním konceptům jako je koordinace, disciplína, sebevědomí a týmová spolupráce, která je pro dnešní moderní děti tak důležitá. Tento speciálně vytvořený dětský fitness program se těší velké oblibě po celém světě. Zumba pro děti obsahuje prvky stylů jako je hip-hop, reggeaton, salsa, pop a další.

AEROBIK HROU (popř. Zumba) 4-7 let (předškolní děti a 1.třída ZŠ)

Náplň kurzů pro nejmenší děti od čtyř let je velmi všestranná. Děti se zde učí základní aerobikové kroky formou říkanek a cvičí na především česky zpívané písničky, které si lehce zapamatují, ale také taneční Zumba sestavy po vedením kvalifikované lektorky. Děti se seznamují s hudbou, učí se chytit do rytmu. Hodina je doplněná o lehké posilování, protahování a pro zábavu a odreagování si děti mají možnost zahrát i hry. Na lekcích využíváme také různá náčiní (overbally, koberečky, stuhy, látky, …).

AEROBIK (popř. Zumba) 8-17 let 

Věnujte prosím pozornost rozdělení věkových kategorií ve Vašem městě. Tyto kurzy jsou již zaměřeny více specificky než na všestrannost. Hlavním cílem je vypěstovat v dětech správné pohybové návyky, správné držení těla a předcházet tak problémům, které vznikají zejména ve školním věku v souvislosti s dlouhým sezením ve školních lavicích a pak doma u učení, počítače, atd. Náplní hodin jsou především aerobikové choreografie, Zumba sestavy, posilování pro lepší sílu a zpevnění těla a protahování pro lepší kloubní pohyblivost. V tomto věku ještě zařazujeme do lekcí také hry pro odreagování a posílení vztahů mezi dětmi. 

V Berouně je vyjímkou věková kategorie 12-17 let, která je zaměřena pro děvčata, která chtějí posilovat a dělat něco pro sebe, nikoliv hrát hry s mladšími dětmi.

 Rozvrh, cenu a možnost přihlášení naleznete pod záložkou jednotlivých míst, kde se kurzy konají.