O nás

KDE CVIČÍME           KONTAKT            HISTORIE            Z.S.

Aerobic Club Sportýna (dříve Aerobic Team Xko Praha) funguje od roku 2004. V roce 2009 změnil klub své místo působnosti a také název - Aerobic Club Sportýna ZŠ Petřiny-jih (Praha 6). Od roku 2011 jsme se stali sportovním klubem - občanské sdružení, které mělo asi 60 členů, převážně závodníků v aerobiku. Od roku 2015 používá klub název Aerobic Club Sportýna, z.s. (zapsaný spolek), kdy rozšiřováním míst trénování, roste i počet členů. Školním rokem 2016/2017 bylo přerušeno trénování závodního aerobiku a hlavní činností se staly kurzy komerčního aerobiku v Praze, v Roztokách u Prahy a v Berouně.

Naším hlavním cílem je organizovat sportovní činnost pro zájemce z řad veřejnosti, především pro děti, vytvářet u dětí a mládeže kladný vztah k pravidelné pohybové činnosti, ovlivňovat utváření jejich hodnotové orientace, poskytovat alternativu pro volný čas. 

Naši svěřenci se aktivně účastnili desítek soutěží ročně v různých výkonnostních a věkových kategorií, ze které klub získal pěknou sbírku medailí a pohárů. A jeden závod ročně s názvem Aerobic Cup dokonce sami pořádáme. Cvičí u nás ale také děti, které mají aerobik pouze jako koníčka a výplň volného času bez ambic závodit.

Dětem se věnují vyškolené lektorky, které současně předcvičují i dospělým různé formy fitness cvičení, např. pilates a BOSU, apo.

Těšíme se na viděnou v tělocvičně! ;-)


Za kolektiv trenérek Vendula Soukupová (Moučková)

Kontakt do menu (funguje pouze u posledního článku)