Příměstské sportovní tábory pro děti

 

Počítáme s tím, že tábory v létě 2020 PROBĚHNOU. Neobávejte se přihlašovat své děti, budeme se řídit všemi nařízenmi vlády. 

Hlavním cílem našich příměstských táborů je nalezení způsobu, jak dětem a mladistvým ukázat, že volný čas se dá strávit zábavně, kreativně a pohybem.  Chceme děti seznámit s olympijskými i neolympijskými sporty pod vedením trenérů.

Věříme, že i v dnešní době se děti chtějí hýbat a je jen na nás, abychom je sportem bavili. Sportovní příměstské tábory se konají v roce 2020 v následujících lokalitách (pro bližší informace klikněte):

 

                          ROZTOKY U PRAHY                         KRÁLŮV DVŮR

 

 

SEZNÁMENÍ S MNOHA SPORTY

Děti se během pěti dní seznámí s více jak 10 tradičními i méně známými sporty, které si aktivně vyzkouší. Jednotlivými sportovními disciplínami je provedou profesionální instruktoři a trenéři věnující se sportovní specializaci. Během sportovních příměstských táborů na děti čeká, např..: atletika, lukostřelba, judo, fotbal, gymnastika, basketbal, inline bruslení, lakros, softball, badminton, rugby, karate, šerm, házená, tenis, aerobik, slackline, volejbal, lezení, orientační běh, golf a další.

Podle Vámi zvolené lokality se částečně liší složení sportů, které si děti vyzkouší.

Sportovní příměstské tábory jsou určeny pro děti ve věku od 5 do 15 let, které jsou pak zpravidla rozděleni dle věku do jednotlivých skupin v dané lokalitě.

 

TESTOVÁNÍ NA SPORTOVNÍ PŘEDPOKLADY A DOPORUČENÍ

Součástí táborů je i sportovní testování, ze kterého vyhodnotíme nejvhodnější skupinu sportů, pro kterou má konkrétní dítě předpoklady. Hlavním úkolem trenérů je u dětí najít jejich silné stránky a motivovat je k pohybu nebo přímo sportu, který je bude bavit. Rodiče následně obdrží výsledky testů i hodnocení trenérů. Rodiče tak mohou své děti přihlásit na sport, který je nejvíce bavil nebo se jen zeptat odborníků na další informace ke konkrétní sportovní disciplíně.

 

OBECNÝ HARMONOGRAM DNE

Pro lepší představu jsme pro vás připravili obecný harmonogram jednoho dne, který děti prožijí na sportovním táboře:

7:30 – 8:30 předávání dětí + (1. Den příslušných dokumentů) + rozdělení do skupin + ranní hry 12:00 – 12:45 oběd
8:30 - 9:00 přesun na sportoviště 12:45 – 13:45 přesun z oběda, relaxace, hry, kvízy, soutěže, pohádka
9:00 – 10:00 dopolední sportovní aktivita I 14:00 – 15:00 odpolední sportovní aktivita III
10:00 – 10:30 1. svačina + pitný režim, přesun na sportoviště 15:00 – 15:30 Pauza mezi sporty + 2. svačina + pitný režim, přesun na sportoviště
10:30 – 11:30 dopolední sportovní aktivita II 15:30 – 16:30 odpolední sportovní aktivita IV
11:30 – 12:00 uklízení sportovišť + přesun na oběd 16:35 – 17:00 vyzvedávání dětí

Kontakt do menu (funguje pouze u posledního článku)